Olycka med JAS 39 Gripen i samband med landning på Ronneby flygplats, Blekinge län

M-23/22
Händelsedatum: 2022-11-07

I samband med landning med ett JAS-flygplan på Ronneby flygplats uppstod strukturella skador på flygplanet. Inga personskador uppstod.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Håkan Josefsson


Skriv ut