Olycka med ett militärt flygplan av typen JAS 39 den 21 augusti 2018 norr om Kallinge, Blekinge län

M-16/18
Händelsedatum: 2018-08-21

I samband med en övning i instrumentinflygning anmälde piloten att en fågelkollision inträffat och begärde att få landa. Strax därpå sköt piloten i stället ut sig ur flygplanet. Han landade med fallskärm och klarade sig utan allvarliga skador. Flygplanet havererade dock och totalförstördes. En brand utbröt i samband med haveriet, men kunde släckas med hjälp av en av Försvarsmaktens helikoptrar.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Stefan Carneros

Nytt i utredningen


2020-07-14 Komplettering av rekommendationssvar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2020-07-13 SHK:s bedömning av Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) rekommendationssvar
2020-07-13 SHK:s bedömning av Saab ABs rekommendationssvar
2020-07-13 SHK:s bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
2020-07-13 Rekommendationssvar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2020-07-13 Rekommendationssvar från Saab AB
2020-07-13 Rekommendationssvar från Försvarsmakten
2020-07-08 Sammanfattning och rekommendationer
2019-08-20 Slutrapport
Slutrapport RM 2019:02
2018-09-20 Pressmeddelande

Skriv ut