Olycka med ett JAS-flygplan i Tjeckien

M-16/22
Händelsedatum: 2022-09-14

Vid landning med ett svensktillverkat militärt JAS-flygplan i Tjeckien uppstod vissa begränsade skador på flygplanet. Inga personskador uppstod och händelsen utreds av den tjeckiska utredningsmyndigheten.

Statens haverikommission har utsett en ackrediterad representant och erbjudit den tjeckiska myndigheten bistånd i utredningen.


Svensk ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare i Sverige
Håkan Josefsson


Skriv ut