Olycka med ett luftfartyg av typ C-130 med anropssignal HAZE 01 ur norska Luftforsvaret vid Kebnekaise

M-04/12
Händelsedatum: 2012-03-15

Olycka med ett luftfartyg av typ C-130 med anropssignal HAZE 01 ur norska Luftforsvaret vid Kebnekaise, Norrbottens län.Nytt i utredningen


2014-05-23 SHK:s bedömning av MSB:s rekommendationssvar
2014-05-23 SHK:s bedömning av Norska Luftförsvarets rekommendationssvar
2014-05-23 SHK:s bedömning av Rikspolisstyrelsens rekommendationssvar
2014-05-23 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2014-03-17 Rekommendationssvar från Rikspolisstyrelsen
2014-03-11 Rekommendationssvar från MSB
2014-02-18 Rekommendationssvar från Norska Luftförsvaret
2014-02-10 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2013-10-22 Slutrapport
Slutrapport RM 2013:02
2012-05-11 Preliminär faktasammanställning Olycka med ett luftfartyg av typ C-130J-30 Super Hercules med registreringsbeteckning 5630 ur Norska luftförsvaret på Kebnekaise

Skriv ut