Kollision i luften mellan två flygplan JA 37 ur F 4, NO Östersund

M-04/96
Händelsedatum: 1996-10-10

Under luftstridsövning kolliderade två flygplan av typen JA 37 ur Jämtlands flygflottilj F 4, nordost om Östersund. Trots svåra skador på flygplanen lyckades båda förarna utlösa räddningssystemen och landade välbehållna i fallskärm 5 km västsydväst om Ramsele.Nytt i utredningen


1999-03-30 Slutrapport
Slutrapport RM 1999:01

Skriv ut