Haveri med ett flygplan AJSH 37 ur F 15 i havet 120 km SO om Gotland

M-05/96
Händelsedatum: 1996-10-16

Ett flygplan AJSH 37 ur Hälsinge flygflottilj F 15, kolliderade med havet under spaningsövning och totalhavererade, 120 km sydost om Gotland. Föraren omkom.Nytt i utredningen


1998-10-26 Slutrapport
Slutrapport RM 1998:02

Skriv ut