Haveri med ett flygplan SK 60 B ur Upplands flygflottilj F 16, öster om Gävle

M-02/96
Händelsedatum: 1996-03-25

Ett haveri inträffade under militärövning med rotechefens flygplan av typ SK 60 B ur Upplands flygflottilj F 16. Flygplanet kom ned på för låg höjd och kolliderade med isbelagda Gävlebukten, ca 8 km öster om Gävle. De två ombordvarande omkom.Nytt i utredningen


1998-02-09 Slutrapport
Slutrapport RM 1998:01

Skriv ut