Tillbud under luftstrid mellan två JA 37 ur Jämtlands flygflottilj, F 4

M-06/96
Händelsedatum: 1996-11-05

Ett allvarligt tillbud inträffade under en luftstridsövning mellan två flygplan av typen JA 37 ur Jämtlands flygflottilj, F 4.Nytt i utredningen


1997-06-26 Slutrapport
Slutrapport RM 1997:03

Skriv ut