Separationsunderskridande mellan två flygplan av typ J 35 J SO Halmstad

M-01/97
Händelsedatum: 1997-01-28

Ett separationsunderskridande alternativt kollisionstillbud inträffade i luftrummet med de militära flygplanen med registreringsbeteckningarna J 31 och J 39, av typen J 35 J Draken, i samband med flygövning sydost om Halmstad.Nytt i utredningen


1997-06-02 Slutrapport
Slutrapport RM 1997:02

Skriv ut