Kollisionstillbud mellan tre SK60 vid LSS flygskolan i Linköping

M-06/23
Händelsedatum: 2023-04-05

Vid en luftstridsövning med tre flygplan av typen SK 60 vid LSS flygskolan i Linköping inträffade ett kollisionstillbud.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Gideon Singer


Skriv ut