Kollisionstillbud mellan tre SK60 vid LSS flygskolan i Linköping

M-6/23
Händelsedatum: 2023-04-05

Vid en luftstridsövning med tre flygplan av typen SK 60 vid LSS flygskolan i Linköping inträffade ett kollisionstillbud.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2023-12-19 Sammanfattning
2023-11-28 Pressmeddelande
2023-11-28 Slutrapport
Slutrapport SHK 2023:14

Skriv ut