Kollision under luftstrid mellan två flygplan JA 37 ur F 4, V Strömsund

9/86
Händelsedatum: 1986-03-21

Kollisionen mellan de två flygplanen JA 37 inträffade på 3300 meters höjd 16,5 km väster om Strömsund under övning i luftstrid rote mot rote. Förarna i flygplanen hade ej upptäckt varandra före kollisionen. Flygplanen blev manöverodugliga och förarna sköt ut sig och undkom i stort sett oskadda. Flygplanen totalhavererade.Nytt i utredningen


1987-09-29 Slutrapport
Slutrapport RM 1986:9

Skriv ut