Kollision mellan två flygplan JA 37 ur F 21 i luftstrid över Fällfors

1/85
Händelsedatum: 1985-01-14

Kollision mellan två flygplan JA 37 inträffade under övning i luftstrid rote mot rote vid F 21 på 5900 meters höjd vid Fällfors. Flygplanen sönderdelades delvis vid kollisionen och blev manöverodugliga och förarna sköt ut sig. Jaktrotechefen undkom utan skador medan föraren i målflygplanet erhöll ett lårbensbrott. Båda flygplanen antändes vid nedslaget och totalhavererade.Nytt i utredningen


1985-06-13 Slutrapport
Slutrapport RM 1985:1

Skriv ut