Kollision i luften mellan två J 35 J ur F 10 över Hanöbukten

M-02/92
Händelsedatum: 1992-05-20

Kollision mellan två J 35 J ur F 10. Det ena flygplanets fälltank träffade vingspetsen på det andra flygplanet under en militärövning i luftrummet över Hanöbukten. Flygplanen kunde utföra en normal landning efter kollisionen.Nytt i utredningen


1992-12-16 Slutrapport
Slutrapport RM 1992:04

Skriv ut