Haveri vid landning med ett flygplan JA 37 ur F 16 Uppsala

50/88
Händelsedatum: 1988-09-05

Under kontaktövning på låg höjd över Gotska sjön fick föraren av JA 37 varningsindikering för överskriden maximal utloppstemperatur två gånger. Föraren avbröt uppdraget. Under inflygning för landning på F 16 i Uppsala kunde inte motorns dragkraft regleras ned till den normala varför farten blev för hög på finalen.Nytt i utredningen


1989-11-30 Slutrapport
Slutrapport RM 1989:4

Skriv ut