Haveri SSO Fagersta med ett flygplan JA 37 ur Upplands flygflottilj F 16

M-05/91
Händelsedatum: 1991-01-24

Ett haveri inträffade vid Bastmora 9 km sydsydost om Fagersta med ett flygplan JA 37 ur Upplands flygflottilj, dåvarande F 16. Efter motorstopp utlöste föraren räddningssystemet och lämnade flygplanet. Föraren undkom med lindriga skador medan flygplanet totalförstördes.Nytt i utredningen


1995-07-11 Slutrapport
Slutrapport RM 1995:01

Skriv ut