Haveri på Långholmen i Stockholm med ett flygplan JAS 39 ur F 7 under flyguppvisning

M-03/93
Händelsedatum: 1993-08-08

Ett flygplan JAS 39 ur F 7 totalhavererade, under flyguppvisning i samband med Vattenfestivalen i centrala Stockholm, över Långholmen. Föraren lämnade flygplanet med hjälp av räddningssystemet före haveriet och landade oskadd i vattnet. Flygplanet fattade eld vid nedslaget. Ett femtontal personer som befann sig nära nedslagsplatsen skadades relativt lindrigt.Nytt i utredningen


1993-12-06 Slutrapport
Slutrapport RM 1993:03

Skriv ut