Haveri med provflygplan JAS 39-1 vid SAAB-SCANIAS flygfält i Linköping

4/89
Händelsedatum: 1989-02-02

Provflygplanet JAS 39-1 totalhavererade vid landning på bana 29 på SAAB-fältet i Linköping. Under landningens slutfas kom flygplanet in i en ökande tippsväng som inte var kontrollerbar. Flygplanet slog i banan och kanade av den under våldsam rotation i rolled och blev liggande på rygg. Föraren ådrog sig bl.a. en fraktur.Nytt i utredningen


1989-06-22 Slutrapport
Slutrapport RM 1989:1

Skriv ut