Haveri med helikopter Hkp 6 ur AF 1, vid Heden V Boden

51/86
Händelsedatum: 1986-10-21

I samband med landning av hängande last välte helikopter Hkp 6 ur AF 1, med förare och värnpliktig passagerare i Heden utanför Boden. Föraren undkom oskadd. Medföljande värnpliktig passagerare erhöll så allvarliga huvudskador att han senare avled. Helikopterns skador var omfattande.Nytt i utredningen


1987-03-17 Slutrapport
Slutrapport RM 1986:51

Skriv ut