Haveri med helikopter 9 B ur F 6, Västgöta flygflottilj

M-117/91
Händelsedatum: 1991-11-12

En helikopter 9 B ur F 6, Västgöta flygflottilj, havererade vid nödlandning med tre personer ombord i samband med upphämtning av en sjuksköterska vid en vårdcentral. De ombordvarande ådrog sig lättare skador.Nytt i utredningen


1992-06-05 Slutrapport
Slutrapport RM 1992:02

Skriv ut