Haveri med helikopter 9 A ur AF 1

M-36/91
Händelsedatum: 1991-05-30

Haveri med en helikopter 9 A ur Norrbottens arméflygbataljon AF 1 under instruktörsledd övning i nödåtgärder och autorotation.Nytt i utredningen


1992-01-29 Slutrapport
Slutrapport RM 1992:01

Skriv ut