Haveri med flygplan SK 60 ur Krigsflygskolan F 5, NV Älmhult

62/88
Händelsedatum: 1988-10-11

Under en stridsmässigt avancerad roteflygning som genomfördes av två elever under utbildning fann rotechefen att rotetvåan saknades. Ingen kontakt erhölls via radio med rotetvåan. Kort därefter iakttogs rökutveckling från marken som konstaterades härrörde från rotetvåans havererade flygplan SK 60, 5 km nordväst om Älmhult.Nytt i utredningen


1990-10-29 Slutrapport
Slutrapport RM 1990:3

Skriv ut