Haveri med flygplan JA 37 ur F 4, på Anarisfjällen 70 km V Frösön

4/88
Händelsedatum: 1988-03-01

Under återflygning från en kontaktövning väster om Frösön kolliderade flygplanet JA 37 med en fjälltopp i Anarisfjällen ca 70 km väster om Frösön. Flygplanet sönderdelades kraftigt vid kollisionen. Föraren omkom.Nytt i utredningen


1989-10-30 Slutrapport
Slutrapport RM 1989:3

Skriv ut