Haveri med flygplan JA 37 ur F 17 nära Ronneby

2/85
Händelsedatum: 1985-01-15

Under luftstridsövning rote mot rote i övningsområde södra Småland erhöll tvåan i jaktroten styrsystemstörning, vilken medförde att flygplanet inte svarade på normala spakutslag. Föraren återflög mot Ronneby men kunde efter en tid inte längre styra flygplanet utan sköt ut sig på 300 meters höjd. Föraren undkom med lindriga skador medan flygplanet totalförstördesNytt i utredningen


1985-06-27 Slutrapport
Slutrapport RM 1985:2

Skriv ut