Haveri med flygplan JA 37 ur F 17, 12 km N Orrefors

5/88
Händelsedatum: 1988-03-14

Två rotar JA 37 ur F 17 startade från Ronneby för att genomföra en luftstridsövning nordost om flottiljen. Flygplanet Q 34 ingick som rotetvåa i den anfallande jaktroten. Under det andra genomförda anfallet möttes jaktrotechefen och rotetvåan på 1500 meters höjd och avsåg att dra sig ur stridsområdet. Då rotechefen svängt runt och sökte kontakt med sin rotetvåa kunde han inte upptäcka honom. Rotetvåan hade i brant dykvinkel kolliderat med marken och föraren hade medföljt flygplanet och omkommit.Nytt i utredningen


1990-08-06 Slutrapport
Slutrapport RM 1990:2

Skriv ut