Haveri med flygplan JA 37 ur F 16, 50 km NO Gotska sandön

25/88
Händelsedatum: 1988-07-05

Ett flygplan JA 37 ur F 16 startade från F 16 Uppsala för att genomföra en överljudsflygövning över Gotska sjön. Åtta minuter senare påbörjades en högersväng på 8000 meters höjd varvid ett fullständigt dragkraftsbortfall inträffade. Efter misslyckade återstartningsförsök sköt föraren ut sig på ca 1200 meters höjd och landade oskadd i havet ca 50 km nordost om Gotska sandön.Nytt i utredningen


1991-03-20 Slutrapport
Slutrapport RM 1991:1

Skriv ut