Haveri med flygplan J 35 F ur F 10, SV Torekov

54/86
Händelsedatum: 1986-11-11

I samband med övning i instrumentflygning kolliderade flygplanet J 35 F ur F 10 med vattnet under utflygning, ca 13 km sydväst om Torekov. Vid kollisionen totalförstördes flygplanet. Den österrikiske föraren omkom.Nytt i utredningen


1987-06-17 Slutrapport
Slutrapport RM 1986:54

Skriv ut