Haveri med flygplan J 35 F ur F 10, SÖ Varberg

16/86
Händelsedatum: 1986-05-07

I samband med övning i jaktförsvar rote mot rote gick jaktflygplanet in i superstall som inte kunde hävas. Föraren sköt ut sig på strax under 1000 meters höjd och landade i vatten. Han undkom oskadd. Flygplanet hamnade också i vatten och totalförstördes, cirka 15 km sydöst om Varberg.Nytt i utredningen


1987-02-23 Slutrapport
Slutrapport RM 1986:16

Skriv ut