Haveri med ett svensktillverkat militärt stridsflygplan i Thailand.

M-2/17
Händelsedatum: 2017-01-14

Utreds av Thailand

Haveri med svensktillverkat militärt JAS-flygplan i Thailand den 14 januari 2017. Flygplanet opererades av Royal Thai Air Force. En person omkom vid olyckan som utreds av thailändska flygvapnets utredningskommitté. Statens haverikommission har utsett en ackrediterad representant och erbjudit den thailändska utredningsmyndigheten bistånd i utredningen.

Enligt uppgift är utredningen klar, men SHK har inte lyckats få kontakt med den thailändska utredningsmyndigheten och inte fått del av någon utredningsrapport. Ärendet har därför avslutats.


Svensk ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare i Sverige
Stefan Carneros


Skriv ut