Haveri med ett flygplan SK 60 ur F 5, Krigsflygskolan

M-01/92
Händelsedatum: 1992-05-07

En rote SK 60 startade med två elever i enkelkommando från Ljungbyhed. Ett par minuter efter start svarade inte rotetvåan på anrop varför efterforskning av flygplanet igångsattes. Brand upptäcktes i området, ca 5 km väster om fältet, och flygplanet påträffades totalhavererat med omkommen förare.Nytt i utredningen


1994-05-27 Slutrapport
Slutrapport RM 1994:01

Skriv ut