Haveri med ett flygplan SK 60 B ur Krigsflygskolan F 5, VNV Olofström

M-01/94
Händelsedatum: 1994-05-19

Under en övning i en flyginstruktörskurs kom föraren av ett flygplan SK 60 i ett okontrollerbart läge. Föraren ansatte räddningssystemet och lämnade flygplanet. Han landade oskadd 3 km sydväst om Olofström. Flygplanet slog ned 4 km därifrån.Nytt i utredningen


1995-11-14 Slutrapport
Slutrapport RM 1995:02

Skriv ut