Haveri med ett flygplan JA 37 ur F4 Frösön, NO Ramsele

6/90
Händelsedatum: 1990-02-08

Under anfallsövning med målflygplan hörde föraren i JA 37 en kraftig smäll i flygplanet följt av kraftiga vibrationer efter att han tänt EBK zon 3 max. Motorns varvtal sjönk snabbt och föraren beslutade sig för att lämna flygplanet. Räddningssystemet fungerade som avsett och föraren landade oskadd ca 7 km SV om flygplanets nedslagsplats, 13 km NO om Ramsele.Nytt i utredningen


1991-03-25 Slutrapport
Slutrapport RM 1991:2

Skriv ut