Haveri med ett flygplan JA 37 ur F16 Uppsala, SO Västra Banken

92/89
Händelsedatum: 1989-12-01

En luftstridsövning rote mot rote med fyra flygplan JA 37 ur F16 genomfördes över Gävlebukten. Under en kraftig manöver ökades rotetvåan i jaktrotens dykvinkel till 60 grader. En kraftig upptagning resulterade i överstegring varför föraren initierade räddningssystemet och lämnade flygplanet. Föraren landade i havet ca 10 km SO om Västra Banken, mycket nära flygplanets nedslagsplats.Nytt i utredningen


1991-05-22 Slutrapport
Slutrapport RM 1991:3

Skriv ut