Haveri med ett flygplan J 35 J ur F 10 i havet NV Torekov

M-02/93
Händelsedatum: 1993-06-04

Föraren av ett flygplan J 35 J ur Skånska flygflottiljen, dåvarande F 10, omkom under luftstridsövning vid kollision med vattenytan, 30 km nordväst om Torekov.Nytt i utredningen


1996-04-18 Slutrapport
Slutrapport RM 1996:01

Skriv ut