Haveri med ett flygplan J 32 E ur F 13/M

M-03/92
Händelsedatum: 1992-06-22

Ett flygplan J 32 E ur F 13/M, numera F 16/FKM, startade från Malmslätt med förare och en fotograf. Under start punkterades vänster huvudhjul och starten avbröts vid en fart av ca 270 km/tim, varpå föraren påbörjade inbromsning. I banändan, där utrullningshinder var placerade, var farten ca 200 km/tim. Våldsam brand uppstod i flygplanet. Vid nödurstigningen brandskadades de ombordvarande.Nytt i utredningen


1993-10-20 Slutrapport
Slutrapport RM 1993:02

Skriv ut