Haveri med ett flygplan FPL 53 ur ArméflygS, Flugebyn-Karlsborg

15/85
Händelsedatum: 1985-05-13

I samband med militärmästerskap i fallskärmshoppning startade ett flygplan 53 från Flugebyn med fyra hoppare ombord. Under stigning efter start på cirka 150 meters höjd vådautlöstes en hopparens fallskärm när hopparen avsåg byta plats i kabinen. Skärmen drogs ut ur kabinen och blev bärande ovanför flygplanet. Detta har, under girrotation åt vänster med låg framåtfart och med nosläge, slagit i marken. Flygplanet totalförstördes. Föraren omkom och tre av hopparna erhöll skador i olika grad.Nytt i utredningen


1986-05-20 Slutrapport
Slutrapport RM 1985:15

Skriv ut