Haveri med ett flygplan AJ 37 ur F 7 Skaraborgs flygflottilj, NV Vänersborg

7/89
Händelsedatum: 1989-02-16

En rote AJ 37 ur Skaraborgs flygflottilj F 7 och en rote J 35 ur Skånska flygflottiljen F 10 övade luftstrid. Rotetvåan i AJ 37-förbandet kom in i ett överstegrat okontrollerat flygläge som föraren inte lyckades häva. Föraren initierade räddningssystemet och landade oskadd. Flygplanet slog ned ca 7 km nordväst om Vänersborg.Nytt i utredningen


1990-03-01 Slutrapport
Slutrapport RM 1990:1

Skriv ut