Haveri med ett flygplan AJ 37 ur F 6 vid Torsby flygfält

22/86
Händelsedatum: 1986-06-08

Flygplanet AJ 37 ur F 6 startade vid Karlsborg för att delta i en flyguppvisning vid Torsby flygfält. Under flyguppvisningen kolliderade flygplanet med träd väster om banan i samband med urgång ur vänsterroll. Efter kollisionen flög föraren mot Karlstads flygplats där buklandning utfördes. Flygplanet erhöll omfattande skador.Nytt i utredningen


1987-12-09 Slutrapport
Slutrapport RL 1986:22

Skriv ut