Haveri med en helikopter av typ 9 A ur Östgöta arméflygbataljon AF 2, NV Normlösa kyrka i E län

M-03/95
Händelsedatum: 1995-11-02

En helikopter 9 A med förare och skytt ombord bedrev en riktningsövning med simulerade robotskott i luftrummet väster om Linköping. Under en högersväng blev bankningsvinkeln mycket brant varpå helikoptern förlorade höjd och kolliderade med marken ca 1,5 km nordväst om Normlösa kyrka. Föraren ådrog sig allvarligare skador medan skytten undkom med mindre blessyrer.Nytt i utredningen


1997-03-17 Slutrapport
Slutrapport RM 1997:01

Skriv ut