Olycka med en G-båt ur Försvarsmakten vid Klövholmsgrund

M-13/14
Händelsedatum: 2014-10-02

Under en övning i mörkernavigering kolliderade en G-båt ur försvarsmakten med en boj vid Klövholmsgrund varvid båten förliste. Besättningen togs sig upp på land på en närbelägen ö.

SHK har bedömt händelsen som en mycket allvarlig sjöolycka.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Agne Widholm

Nytt i utredningen


2016-12-21 SHK:s bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
2016-12-21 Rekommendationssvar från Försvarsmakten
2016-12-21 Sammanfattning och rekommendationer
2016-02-17 Slutrapport
Slutrapport RM 2016:01

Skriv ut