Allvarligt tillbud vid övning med en helikopter 16 ur Försvarsmakten vid Vättern

M-16/15
Händelsedatum: 2015-10-15

En helikopter 16 ur Försvarsmaktens helikopterflottilj övade med att sätta ombord och lyfta personer med hjälp av rep på vägtrafikfärjan Christina Brahe i Vättern. Vid händelsen kom helikoptern för långt från färjan och personerna som hängde i repet fick kasta sig i vattnet för att inte skadas.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Agne Widholm

Nytt i utredningen


2019-04-12 SHK:s bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
2019-04-12 Rekommendationssvar från Försvarsmakten
2019-04-12 Sammanfattning och rekommendationer
2017-06-29 Slutrapport
Slutrapport RM 2017:01

Skriv ut