Allvarligt tillbud under en luftstridsövning med två JAS 39

M-02/14
Händelsedatum: 2014-03-20

Allvarligt tillbud under en luftstridsövning med två JAS 39.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Agne Widholm

Nytt i utredningen


2016-12-21 SHK:s bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
2016-12-21 Rekommendationssvar från Försvarsmakten
2016-12-21 Sammanfattning och rekommendationer
2015-04-27 Slutrapport
Slutrapport RM 2015:01

Skriv ut