Allvarligt tillbud med två JAS 39 C över Vänern

M-6/22
Händelsedatum: 2022-03-16

Under en övning i manövrerande luftstrid med tre flygplan av typen JAS 39 C tappade två av flygplanen kontakten med varandra viket ledde till att de passerade nära varandra utan visuell kontakt.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Håkan Josefsson

Nytt i utredningen


2023-12-11 SHKs bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
2023-12-11 Rekommendationssvar från Försvarsmakten
2023-03-01 Sammanfattning och rekommendationer
2023-02-02 Slutrapport
Slutrapport SHK 2023:05

Skriv ut