Allvarligt tillbud med två JAS 39 C över Vänern

M-6/22
Händelsedatum: 2022-03-16

Under en övning i manövrerande luftstrid med tre flygplan av typen JAS 39 C tappade två av flygplanen kontakten med varandra viket ledde till att de passerade nära varandra utan visuell kontakt.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Håkan Josefsson


Skriv ut