Allvarligt tillbud med ett militärt flygplan av modell SK 60B nummer 050 sydväst om Jönköping

M-05/11
Händelsedatum: 2011-03-29

Allvarligt tillbud med ett militärt flygplan av modell SK 60B nummer 050 sydväst om Jönköping, Jönköpings län.Nytt i utredningen


2012-09-03 Slutrapport
Slutrapport RM 2012:01

Skriv ut