Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern

M-20/20
Händelsedatum: 2020-12-17

Under flygning med ett flygplan av typen JAS 39 fick piloten felvarningar och felfunktion på andningsluften. Piloten sjönk mot säker höjd men upplevde tecken på syrebrist och aktiverade nödsystemet. På låg höjd och i anslutning till landning upphörde lufttillförseln, varpå piloten tog av sig masken och genomförde landningen normalt.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Håkan Josefsson

Nytt i utredningen


2021-12-16 Slutrapport
RM 2021:01 Slutrapport

Skriv ut