Allvarligt tillbud med ett flygplan SF 37 ur F 17, NV Jokkmokk flygplats

5/85
Händelsedatum: 1985-03-19

I samband med utflygning på lägsta höjd efter utspaning av Jokkmokk flygplats kolliderade ett flygplan SF 37 ur F 17 med träd. Landning kunde utföras på normalt sätt efter tillbudet. Flygplanet erhöll omfattande skador.Nytt i utredningen


1985-08-20 Slutrapport
Slutrapport RM 1985:5

Skriv ut