Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen JAS 39 på Piteå flygplats

M-15/18
Händelsedatum: 2018-06-13

Vid övning i kortbanelandning på Piteå flygplats skadades landställ och landställsinfästning i samband med sättning. Piloten gjorde ett pådrag och landade sedan på Luleå/Kallax flygplats.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Stefan Carneros

Nytt i utredningen


2021-01-26 SHK:s bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
2019-12-20 Rekommendationssvar från Försvarsmakten
2019-12-20 Sammanfattning och rekommendationer
2019-05-09 Slutrapport
Slutrapport RM 2019:01

Skriv ut