Allvarligt tillbud med en SK 60 A på Luleå Airport

M-15/17
Händelsedatum: 2017-06-08

Efter landning fick piloten svårt att kontrollera flygplanet och det körde av banan. Inga personskador uppkom. Skadorna på flygplanet var begränsade.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Tony Arvidsson

Nytt i utredningen


2019-04-12 SHK:s bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
2019-04-12 Rekommendationssvar från Försvarsmakten
2019-04-12 Sammanfattning och rekommendationer
2018-02-28 Slutrapport
Slutrapport RM 2018:02

Skriv ut