Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund

M-15/13
Händelsedatum: 2013-10-11

Ett militärt luftfartyg av typen JAS 39 passerade under lågflygning en mast på nära avstånd. Masten var inte känd av piloten och fanns inte med i dennes navigeringsunderlag.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Agne Widholm

Nytt i utredningen


2016-12-29 SHK:s bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
2016-12-29 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2016-12-29 SHK:s bedömning av Regeringskansliets rekommendationssvar
2016-12-29 Rekommendationssvar från Försvarsmakten
2016-12-29 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-12-29 Rekommendationssvar från Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
2016-12-29 Sammanfattning och rekommendationer
2015-09-28 Slutrapport
Slutrapport RM 2015:02

Skriv ut