Allvarligt kollisionstillbud med en JAS 39 och en F 16 under inflygning mot Kallax

M-5/15
Händelsedatum: 2015-05-05

En JAS 39 och en F16 flög i rote med egen radarseparation (radarkolonn) inför inflygning och plane till Kallax flygplats. Under anflygningen, som skedde i moln, reducerades avståndet så att JAS 39 kom att passera F 16 på ett avstånd om ca 30 m.

SHK har bedömt händelsen som ett allvarligt tillbud.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Agne Widholm

Nytt i utredningen


2018-05-14 SHK:s bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
2018-05-14 Rekommendationssvar från Försvarsmakten
2017-11-16 Sammanfattning och rekommendationer
2016-11-14 Slutrapport
Slutrapport RM 2016:02

Skriv ut