VICTORIA - grundstötning vid Fladen

S-172/15
Händelsedatum: 2015-09-19

På resa från Rostock, Tyskland till Conakry, Guinea grundstötte fartyget vid Fladen väster om Varberg och fick skador under vattenlinjen. Fartyget var därefter i behov av bogsering samt assistans från land. Det uppkom inte några personskador eller – såvitt känt – några miljöskador.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Rikard Sahl

Nytt i utredningen


2017-11-21 SHK:s bedömning av Danska Sjöfartsstyrelsens rekommendationssvar
2017-11-21 Rekommendationssvar från Danska Sjöfartsstyrelsen (Dansk text)
2017-01-20 Sammanfattning och rekommendationer
2016-09-02 Slutrapport
Slutrapport RS2016:07 -VICTORIA

Skriv ut